Första14 för dig som arbetsgivare

Ryggskott är dyrt!

Svenska Naprapatförbundet har på FÖRSTA14 samlat information för dig som arbetsgivare. Här kan du läsa om hur du kan bidra till nöjd, hållbar och effektiv personal. Du får även veta hur du kan erbjuda din personal avdragsgill och skattefri behandling för smärta och andra besvär från rygg, leder och muskler.

naprapatpodden

Naprapati, manuell medicin och hälsovård i ett brett perspektiv.

Goda råd från naprapaten

Hitta träningsövningar på
vår Youtubekanal!

Hitta din naprapat

Sveriges Naprapater finns över hela landet!

vi tipsar på facebook

Hitta tips och senaste nytt från oss på vår Facebooksida.

Mycket vanlig orsak till sjukskrivning.

Sjukdomar och besvär från rygg, leder och muskler drabbar nästan alla människor. Faktum är att 8 av 10 någon gång drabbas av ryggsmärta. Dessa besvär tillsammans med psykisk ohälsa kostar samhället och dig som arbetsgivare, allra mest. Utöver det individuella lidandet och lönebortfallet för den som drabbas, är du som arbetsgivare ansvarig för sjuklönen under de första 14 dagarna. Det handlar dessutom om produktionsbortfall och eventuella kostnader för vikarier. Här till höger kan du läsa mer om kostnader och besparingar.

Vad kostar ett ryggskott?
Sjuklönen du som arbetsgivare betalar dag 1-14 för en sjukskriven anställd som tjänar 25 000 per månad blir cirka 2000 kronor per dag. Och räknar man in kostnader för vikarier kostar det nära 3000 kr. Också per dag.
Hur mycket kan du spara?

Om företaget har 20 heltidsanställda med sju sjukdagar per person och år, vilket är genomsnittet för Sverige, sparar man 50.000 kr per år med en minskad sjukdag per person. Utöver besparingen får du naturligtvis friska och glada medarbetare.

Snabbt tillbaka i arbete.
Vid akut smärta i nacke/skuldra eller rygg är dina anställda normalt tillbaka i arbete efter 3-5 dagar.
Naprapaten förebygger, behandlar och rehabiliterar

En naprapat är expert på att förebygga, behandla och rehabilitera smärttillstånd och försämrad funktion i rygg, leder och muskler. Att anlita en naprapat i förebyggande syfte kan spara både pengar och lidande, eftersom man vet idag att 70% av de som får ont i ryggen får tillbaka besvären. Målsättningen med naprapatbehandlingen är att minska smärtan och återvinna funktionen så att en snabb återgång till arbete och fritid är möjlig. Lika viktigt är att patienten får med sig verktyg för att kunna undvika framtida besvär. Det kan till exempel vara ett träningsprogram eller råd om arbetsställningar.

Naprapatbehandling skattefritt och avdragsgillt.

Det finns flera bra sätt du kan använda dig av för att anlita en naprapat för dina anställda. Som arbetsgivare kan du själv göra bedömningen att en medarbetare är i behov av behandling för att endera komma tillbaka till arbete snabbt eller för att förbygga återfall. Gör du den bedömningen är behandlingen avdragsgill för företaget och skattefri för den anställde – det är en smart investering!

Fri förebyggande behandling och rehabilitering

Arbetsgivaren kan själv göra bedömningen att en medarbetare behöver behandling i rehabiliterande syfte, eller för att förebygga framtida besvär. Avdragsgillt för företaget och skattefritt för den anställde. Det är bra att dokumentera din bedömning och mall för detta kan du få av din naprapat.

Här hittar du en mall för dokumentation.

Kan arbetsgivaren göra avdrag för privat hälso- och sjukvård för en anställd?

Från och med 1 juli 2019 kan arbetsgivaren fatta beslut om att betala behandling hos naprapat, utan att den är i förebyggande eller rehabiliterande syfte. Privat sjukvård är avdragsgill men blir en löneförmån för den anställde som då beskattas.

Kan arbetsgivaren göra avdrag för en privat sjukvårdsförsäkring för en anställd?
Precis som avdraget för privat hälso- och sjukvård kan du som arbetsgivare göra avdrag för en privat sjukvårdsförsäkring för dina anställda. Även här räknas det som en förmån och 60% av försäkringens kostnad förmånsbeskattas för den anställde. Hos de flesta större försäkringsgivarna omfattas naprapatbehandling i försäkringen.

Här hittar du  naprapaten
närmast dig!

Vi finns över hela landet och nära dig och ditt företag.

F.A.Q.

vanliga frågor

Vad gör en legitimerad naprapat?

En naprapat är expert på att förebygga, behandla och rehabilitera smärta och andra besvär från rygg, leder och muskler. Naprapaten använder händerna – manuella tekniker – i kombination med råd om träning och vad du i övrigt kan göra för att undvika besvär, både nya och återkommande. Syftet är att återställa funktion och minska smärta så att du kan återgå till arbete och fritidssysselsättningar så fort som möjligt.

Här kan du läsa mer.

Hur går behandlingen till hos en legitimerad naprapat?

Efter att du har berättat om dina besvär genomför naprapaten en noggrann undersökning i syfte att ställa en diagnos som tar hänsyn till såväl biomekaniska som sociala och psykologiska faktorer. Utifrån diagnosen skapar naprapaten en behandlingsplan tillsammans med dig som patient. Behandlingen består sedan ofta av en kombination av manuella tekniker som manipulation, mobilisering och mjukdelstekniker i syfte att återställa funktion och minska smärta. Naprapaten lägger också stor vikt vid att utreda bakomliggande orsaker för att kunna ge dig råd om vad du själv kan göra för att bli frisk och slippa framtida besvär.

Vilka besvär behandlar en legitimerad naprapat?

Naprapaten har ett brett verksamhetsområde och tar hand om många olika typer av smärttillstånd och nedsatt funktion i rörelse- och stödjeorganen. Bland naprapatens patienter finns såväl yngre som äldre och allt från elitidrottare till mindre fysiskt aktiva människor med akuta, subakuta och kroniska besvär. Arbetsplatsrelaterade besvär är sådant som naprapaten arbetar med varje dag – det kan handla om till exempel besvär som orsakas av stress eller statiska/felaktiga arbetsställningar.

Här kan du läsa mer om vilka besvär en naprapat behandlar.

KLICKA VIDARE FÖR MER INFORMATION

 

ÄR DU ANSTÄLLD?

Kontakt

Har du frågor du inte fann svaren på?

Svenska Naprapatförbundet

Götgatan 22a
118 46 Stockholm

Ring eller maila

Anders Mattsson-Coll
amc@naprapater.se
0733- 54 17 65