Första14 för dig som anställd

Ha inte ont i onödan

Svenska Naprapatförbundet har på FÖRSTA14 samlat information för dig som anställd. Här kan du läsa om hur du kan få hjälp med att förebygga, behandla och rehabilitera smärta och andra besvär från rygg, leder och muskler.

naprapatpodden

Naprapati, manuell medicin och hälsovård i ett brett perspektiv.

Goda råd från naprapaten

Hitta träningsövningar på
vår Youtubekanal!

Hitta din naprapat

Sveriges Naprapater finns över hela landet!

Vi tipsar på facebook

Hitta tips och senaste nytt från oss på vår Facebooksida.

Var inte sjukskriven i onödan.

Att ha ont i rygg, leder och muskler är en av de absolut vanligaste orsakerna till sjukskrivning. Faktum är att 8 av 10 någon gång drabbas. Dessutom är risken så stor som 70% att besvären återkommer. Utöver att ha ordentligt ont i ryggen förlorar du dagligen cirka 20% av din lön. Men det finns hjälp att få!

Vad kostar ett ryggskott mig som anställd?

Att få akut ont i ryggen är riktigt smärtsamt. Dels gör det ont och dels kan det kosta pengar. Sedan den 1 juli 2019 finns inte längre någon karensdag men cirka 20% försvinner från din lön. Detta innebär att du under en 14-dagarsperiod förlorar cirka 3500 kr om du tjänar 25 000 per månad. Dessutom blir totalkostnaden för din arbetsgivare cirka 3000 kr per dag under de första 14 dagarna. 

Finns det risker med att ha ont i ryggen?

8 av 10 drabbas någon gång i livet av ryggont och 7 av 10 drabbas av smärta i nacke/skuldra. Av de som drabbas kommer 70% att få ont igen och cirka 7% att få långvarig smärta (tidigare kronisk smärta).

Vad kan man göra för att slippa få ont och komma tillbaka i arbete snabbt?
Det viktigaste är att du är aktiv och rör på dig. Men om du fått ont och behöver hjälp får du ofta en tid hos en av Sveriges Naprapater senast dagen efter att du hört av dig. Vid akut smärta i nacke/skuldra eller rygg är du normalt tillbaka i arbete inom 3-5 dagar (efter cirka tre behandlingar enligt en undersökning bland Sveriges Naprapater 2018).
Naprapaten förebygger, behandlar och rehabiliterar

En naprapat är expert på att förebygga, behandla och rehabilitera smärttillstånd och försämrad funktion i rygg, leder och muskler. Att anlita en naprapat i förebyggande syfte kan spara både pengar och lidande, eftersom man vet idag att 70% av de som får ont i ryggen får tillbaka besvären. Målsättningen med naprapatbehandlingen är att minska smärtan och återvinna funktionen så att en snabb återgång till arbete och fritid är möjlig. Lika viktigt är att patienten får med sig verktyg för att kunna undvika framtida besvär. Det kan till exempel vara ett träningsprogram eller råd om arbetsställningar.

Måste naprapatbehandling vara dyrt?

Om du betalar helt själv kostar en naprapatbehandling cirka 750 kronor (det kan variera över landet). Men det finns andra sätt att bekosta behandlingen. Du kan komma överens med din arbetsgivare om att företaget bekostar behandlingen när du behöver hjälp med rehabilitering eller att förebygga fortsatta besvär. Den typen av behandling kallas ¨Fri förebyggande behandling och rehabilitering¨ och är avdragsgill för arbetsgivaren och skattefri för dig.

Fri förebyggande behandling och rehabilitering

Din arbetsgivare kan själv göra bedömningen att du som medarbetare behöver behandling i rehabiliterande syfte eller för att förebygga framtida besvär. Då blir behandlingen avdragsgill för arbetsgivaren och du behöver inte betala någon förmånsskatt. Det är en bra investering för både dig och din arbetsgivare!

Kan arbetsgivaren göra avdrag för privat hälso- och sjukvård för en anställd?

Från och med 1 juli 2019 kan arbetsgivaren fatta beslut om att betala behandling hos naprapat för dig som anställd utan att du är i förebyggande eller rehabiliterande syfte, och utan löneväxling. Men då blir det en förmån för dig som beskattas.

Kan din arbetsgivare betala din sjukvårdsförsäkring och göra avdrag för det?
Precis som för privat sjukvård kan arbetsgivaren betala en anställds privata sjukvårdsförsäkring och göra avdrag för det. För dig som anställd innebär det en förmånsbeskattning för 60% av försäkringskostnaden.
Friskvårdsbehandling hos naprapat
Om du har friskvårdsbidrag via din arbetsgivare går det bra att använda hos en naprapat. Du kan inte få en regelrätt naprapatbehandling enligt Skatteverkets regler, men du kan få hjälp med massage, träningsrådgivning och mycket annat.

Friskvård hos naprapat är också momspliktig.

Här hittar du naprapaten
närmast dig!

Vi finns över hela landet och nära dig.

F.A.Q.

vanliga frågor

Vad gör en legitimerad naprapat?

En naprapat är expert på att förebygga, behandla och rehabilitera smärta och andra besvär från rygg, leder och muskler. Naprapaten använder händerna – manuella tekniker – i kombination med råd om träning och vad du i övrigt kan göra för att undvika besvär, både nya och återkommande. Syftet är att återställa funktion och minska smärta så att du kan återgå till arbete och fritidssysselsättningar så fort som möjligt.

Här kan du läsa mer.

Hur går behandlingen till hos en legitimerad naprapat?

Efter att du har berättat om dina besvär genomför naprapaten en noggrann undersökning i syfte att ställa en diagnos som tar hänsyn till såväl biomekaniska som sociala och psykologiska faktorer. Utifrån diagnosen skapar naprapaten en behandlingsplan tillsammans med dig som patient. Behandlingen består sedan ofta av en kombination av manuella tekniker som manipulation, mobilisering och mjukdelstekniker i syfte att återställa funktion och minska smärta. Naprapaten lägger också stor vikt vid att utreda bakomliggande orsaker för att kunna ge dig råd om vad du själv kan göra för att bli frisk och slippa framtida besvär.

Vilka besvär behandlar en legitimerad naprapat?

Naprapaten har ett brett verksamhetsområde och tar hand om många olika typer av smärttillstånd och nedsatt funktion i rörelse- och stödjeorganen. Bland naprapatens patienter finns såväl yngre som äldre och allt från elitidrottare till mindre fysiskt aktiva människor med akuta, subakuta och kroniska besvär. Arbetsplatsrelaterade besvär är sådant som naprapaten arbetar med varje dag – det kan handla om till exempel besvär som orsakas av stress eller statiska/felaktiga arbetsställningar.

Här kan du läsa mer om vilka besvär en naprapat behandlar.

KLICKA VIDARE FÖR MER INFORMATION

 

ÄR DU ARBETSGIVARE?

Kontakt

Har du frågor du inte fann svaren på?

Svenska Naprapatförbundet

Götgatan 22a
118 46 Stockholm

Ring eller maila

Anders Mattsson-Coll
amc@naprapater.se
0733- 54 17 65