Välkommen till första 14

Besvär från rygg, leder och muskler kostar väldigt mycket – för dig som individ, för dig som arbetsgivare och för samhället. Svenska Naprapatförbundet har på FÖRSTA14 samlat information om hur man kan undvika långvariga, smärtsamma och dyra sjukskrivningar.

Sveriges Naprapater är experter på just dessa besvär.
Vi finns över hela landet – för din skull.

naprapatpodden

Naprapati, manuell medicin och hälsovård i ett brett perspektiv.

Goda råd från naprapaten

Hitta träningsövningar på
vår Youtubekanal!

Hitta din naprapat

Sveriges Naprapater finns över hela landet!

vi tipsar på facebook

Hitta tips och senaste nytt från oss på vår Facebooksida.

Första14 är för dig.

FÖRSTA14 syftar på de första 14 sjukskrivningsdagarna. Under dessa dagar ansvarar arbetsgivaren för sjukpenningen samtidigt som arbetstagaren förlorar pengar. Smärta och besvär från rygg, leder och muskler är mycket vanliga orsaker till sjukskrivning och just när det gäller den typen av besvär är Sveriges Naprapater experter. Klicka på Arbetsgivare eller Anställd så får du veta mer om vilken nytta just du kan ha av rätt och tidig behandling när besvär uppstår!

Här hittar du
din närmaste naprapat!

Vi finns över hela landet och nära dig. Ta reda på vilka naprapater som finns i närheten.

F.A.Q.

vanliga frågor

Vad gör en legitimerad naprapat?

En naprapat är expert på att förebygga, behandla och rehabilitera smärta och andra besvär från rygg, leder och muskler. Naprapaten använder händerna – manuella tekniker – i kombination med råd om träning och vad du i övrigt kan göra för att undvika besvär, både nya och återkommande. Syftet är att återställa funktion och minska smärta så att du kan återgå till arbete och fritidssysselsättningar så fort som möjligt.

Här kan du läsa mer.

Hur går behandlingen till hos en legitimerad naprapat?

Efter att du har berättat om dina besvär genomför naprapaten en noggrann undersökning i syfte att ställa en diagnos som tar hänsyn till såväl biomekaniska som sociala och psykologiska faktorer. Utifrån diagnosen skapar naprapaten en behandlingsplan tillsammans med dig som patient. Behandlingen består sedan ofta av en kombination av manuella tekniker som manipulation, mobilisering och mjukdelstekniker i syfte att återställa funktion och minska smärta. Naprapaten lägger också stor vikt vid att utreda bakomliggande orsaker för att kunna ge dig råd om vad du själv kan göra för att bli frisk och slippa framtida besvär.

Vilka besvär behandlar en legitimerad naprapat?

Naprapaten har ett brett verksamhetsområde och tar hand om många olika typer av smärttillstånd och nedsatt funktion i rörelse- och stödjeorganen. Bland naprapatens patienter finns såväl yngre som äldre och allt från elitidrottare till mindre fysiskt aktiva människor med akuta, subakuta och kroniska besvär. Arbetsplatsrelaterade besvär är sådant som naprapaten arbetar med varje dag – det kan handla om till exempel besvär som orsakas av stress eller statiska/felaktiga arbetsställningar.

Här kan du läsa mer om vilka besvär en naprapat behandlar.

Friskvårdsbidrag hos naprapat?
Behandling hos naprapat kan vara friskvårdande och bekostas av friskvårdsbidraget. I det fall naprapatbehandling nyttjas i friskvårdande syfte för att tex motverka stelhet eller ömhet kan en medarbetare använda sitt friskvårdsbidrag för att finansiera behandlingen. Det är besöksorsaken samt arbetsgivarens bedömning som ligger till grund för huruvida besöket anses vara friskvårdande eller ej.

I de fall besöket bekostas av friskvårdsbidraget skall det påföras moms på tjänsten med 25 %.

Kontakt

Har du frågor du inte fann svaren på?

Svenska Naprapatförbundet

Götgatan 22a
118 46 Stockholm

Ring eller maila

Anders Mattsson-Coll
amc@naprapater.se
0733- 54 17 65